ครม.ไฟเขียวโยก 5 ขรก. สธ.นั่งผู้ตรวจราชการฯ

6 พฤศจิกายน 2561
1,942

ครม.ไฟเขียวโยก 5 ขรก. สธ.นั่งผู้ตรวจราชการฯ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ดังนี้ 1.นายอิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และ5.นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง