กระตุ้นพัฒนาท้องถิ่นตามนวพระราชดำริ แก้ปัญหายั่งยืน

12 ตุลาคม 2561
1,755

ปิดทองหลังพระฯ จับมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมแนวพระราชดำริ ทุ่มงบฯ53 ล้าน อบรมผู้นำชุมชน ชายแดนภาคเหนือกว่า 1.7 หมื่นคน สร้างองค์ความรู้พัฒนายั่งยืน วางแผนเศรษฐกิจชุมชน ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 16 อำเภอ 17,760 คน ในเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หวังกระตุ้นพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สกัดปัญหายาเสพติดโดยใช้งบประมาณ 53 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมนี้ได้แก่การขยายผลความรู้จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายองค์กรท้องถิ่นตามแนวชายแดนทั้งที่เป็นทางผ่านยาเสพติด และที่มีผู้เสพติดเพิ่มมาก ได้แก่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงรายที่จะมีผู้ร่วมอบรมรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 17,760 คน

โดยในช่วงการอบรม ผู้นำท้องถิ่นจะได้รับรู้และศึกษาจากประสบการณ์การพัฒนาจริง ทั้งในด้านการวางแผนชุมชน การกระตุ้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนตามความเหมาะสมโดยจะมีศูนย์การอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ฝึกอบรม

“เรามีตัวอย่างที่โครงการพัฒนาดอยตุงที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด จึงเป็นอีกทางหนึ่งของการสืบสานแนวพระราชดำริที่ปิดทองหลังพระฯ เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯนำประสบการณ์มาเป็นผู้ถ่ายทอดหลัก”

ทั้งนี้ จากรายงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า 76.1% ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นแรงงาน เกษตรกรและผู้ว่างงาน โดย 40% เป็นผู้มีอายุระหว่าง 15-24 ปี โดยผู้ติดยาเสพติดใน เชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มอายุเกิน 39 ปี ตามด้วยผู้มีอายุระหว่าง 20-24 ปี และมีแนวโน้มที่ผู้เสพยาเสพติดอายุน้อยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโครงการนี้จึงช่วยแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดที่มีอายุน้อยให้มีจำนวนลดลง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง