'ประยุทธ์' ใช้ม.44 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

14 กันยายน 2561
3,172

ด่วน! "ประยุทธ์" ใช้ม.44 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน "เสมอใจ" นั่งประธาน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 95/2557 เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 บางคนได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และบางคนได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งทำให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เหลืออยู่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสาขาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงานทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการที่ต้องการกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศได้ออย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับกิจการพลังงานบางส่วนได้ทุกสามปี ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว แต่หากจะปฏิบัติตามโดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานในขณะนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่กฎหมายกำหนดจะต้องใช้ระยะเวลานาน อันจะส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานซึ่งมีเรื่องต้องได้รับการพิจารณาและกำกับดูแลโดยเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ให้กรรมการกํากับกิจการพลังงานตามประกาศคสช.ที่ 95/2557 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็น ประธานกรรมการ

2. นายสุธรรม อยู่ในธรรม เป็น กรรมการ

3.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็น กรรมการ 

4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน เป็น กรรมการ

5.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็น กรรมการ

6.นายสหัส ประทักษ์นุกูล เป็น กรรมการ

7.นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง