ครม.เห็นชอบเงินทุนเงินอุดหนุนการศึกษา

11 กันยายน 2561
1,227

ครม. เห็นชอบเงินทุนเงินอุดหนุนการศึกษา เพื่อความเสมอภาค 1,222 ล้านบ. เพื่อเด็กขาดแคลน

แชร์ข่าว :
Tags: