โปรดเกล้าฯ 'กุลิศ สมบัติศิริ' เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน

10 กันยายน 2561
4,402

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "กุลิศ สมบัติศิริ" ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๙ก.ย.) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง