มอบ18รางวัล 'นาคราช' เชิดชูศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

9 กันยายน 2561
3,342

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบ18รางวัล "นาคราช" เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี2561

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบรางวัล"นาคราช" งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากนั้นได้มอบรางวัล "นาคราช" แก่ศิลปินจำนวน 18 รางวัล โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เข้าร่วม ณ ห้องคอนเวนชั่น 2  โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวว่า สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้ มีศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในสาขาต่างๆ โดยจำแนกเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน จำนวน 11 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์  มงคลวงศ์ , นายสุวัฒน์  สุทธิประภา ,  นายวิเชียร ภาดี ,นายพิณเพชร  ทิพย์ประเสริฐ,  นางคำภา  ฤทธิทิศ , นางทองแปน พันบุปผา , นายคง  มีชัย , นายสิงห์  อินอุ่นโชติ  นายบุญมี  ล้อมวงศ์ , นายคล้าย  บุญยู้  และนางประไพพันธุ์  แดงใจ  และผู้มีผลงานเด่นทางวัฒนธรรม จำนวน 7คน ได้แก่  พระเทพวราจารย์ สรีพร  วรวิญญู  ราชิวงศ์ , นางพิมพา  มุ่งงาม , นายบุญมี  สุระโคตร  ,นายเอียะ  สายกระสุน  ,ร้อยตำรวจตรีวิชัย  สุริยุทธ  ,นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศรีไมล์  และนายแสวง  สุวรรณราช

 โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ แด่  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการอย่างสูงล้นต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมไทย จนเป็นมรดกสืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  อีกทั้ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านของชาวอีสาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ในทางศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ และได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างน่าชื่นชม

 กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีพิธีมอบรางวัล "นาคราช" แล้ว ยังได้จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ชมการแสดงจาก ศิลปินพื้นบ้านอีสานที่ได้มาร่วมแสดงภายในงาน ชมการแสดงจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดงจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ตลอดจนการจัดนิทรรศการผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มุ่งที่จะให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา เกิดจิตสำนึกที่ดีเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น รวมทั้งศิลปินผู้สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ของชาวอีสาน เพื่อเป็นการทำนุบำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์ต่อกิจการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติสืบไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง