ลั่นใช้การเมืองแก้ไฟใต้ หากสถานการณ์ดีไม่ต้องมีกอ.รมน.-ศอ.บต.

6 กันยายน 2561
1,687

"หัวหน้า คสช." ยันไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงแก้ไฟใต้ ชี้อาจเกิดจากการใช้กม. รับมีข้อบกพร่อง ลั่นวันนี้ใช้ "การเมือง" นำการทหาร เผยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมี "กอ.รมน.-ศอ.บต." ซัดอย่าบิดเบือนแบ่งชนชั้นคน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ที่นำเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมให้โอวาทตอนหนึ่งว่า เยาวชนไทยถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ไทยวันนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเตรียมคนให้พร้อมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกด้าน ที่นับวันยิ่งมีมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องมีภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และความเป็นจิตอาสาตามแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพราะสองแนวทางดังกล่าวจะเป็นเข็มทิศนำคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชน ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าไม่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะทำงานลำบากแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ รัฐและประชาชนต้องร่วมมือกันขจัดความขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ตนไม่อาจโทษใครได้ แต่ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทุกคนจะต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจ โดยประชาชนควรเป็นผู้ริเริ่มเพื่อพูดคุยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เจอกันแล้วก็พูดแต่ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ เราต้องหาทางคุยกันว่าจะทำอย่างไรจึงจะเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบกฏหมายประชาชนก็มีหน้าที่เคารพกฎหมายสองฝ่ายต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่สุดท้ายต้องหาแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้บ้านเมืองมีสันติสุข

"รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ แม้หลายคนเข้าใจว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง แต่ขอยืนยันว่าตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นทหารระดับเล็กเกือบ 40 ปีมาแล้ว ทราบดีว่าโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกคน ไม่มีการใช้ความรุนแรงเลย แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายบ้าง ยอมรับว่าอาจจะมีข้อบกพร่องบางวันนี้จึงต้องมาคุยกันว่าในยุคใหม่แล้วควรจะทำอย่างไรกัน อย่าลืมว่าวันนี้เราคือคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยกันทุกคนภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนมีหลักการเดียวกันคือชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์" นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยการเมือง คำว่าการเมืองไม่ใช่แค่โดยวิธีการเลือกตั้งของนักการเมือง เราแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยการพัฒนา การเมืองของรัฐบาลนี้คือการพัฒนา เราพยายามทำทุกอย่าง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกลไกของ กอ.รมน.หรือศอ.บต. ซึ่งเป็นกลไกพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ไม่เรียบร้อย ไม่ปกติจึงมีงบประมาณลงไปพิเศษ แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นโดยเฉพาะการมีกำลังลงไปเพิ่มเติมมากมาย ซึ่งทุกประเทศใช้หลักการนี้แก้ไขปัญหาพื้นที่ใดไม่มีความสงบเรียบร้อยไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องมีกำลังลงไปเพิ่มเติมและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำตัวเป็นที่ยอมรับของคนในภาคใต้ยืนยันอีกครั้งว่าทุกคนไม่อยากใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจ”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงได้มีการบริหารราชการแผ่นดินใหม่จัดสรรงบประมาณลงไปโดยการแบ่งกลุ่มตามความต้องการนอกเหนือจากงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่ซึ่งแต่เดิมไม่มีการแยกสามจังหวัดและสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา แต่วันนี้ต้องแยกเพื่อบริหารงานเฉพาะเพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงและยั่งยืน เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศแต่การพัฒนาเศรษฐกิจ อาจจะช้ากว่าภาคส่วนอื่นๆเพราะปัญหาสำคัญที่สุดคือความไม่สงบจึงมีปัญหาเรื่องของการลงทุน อย่างไรก็ตาม นับวันปัญหานี้ดีขึ้น อยากฝากเยาวชนทุกคนไปช่วยกันทำความเข้าใจชี้แจงต่อครอบครัวว่าทุกคนต้องช่วยกันทำให้เกิดความสงบเพื่อที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ให้ทุกคนเดินทางมาไหนไปไหนได้อย่างปลอดภัย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลดูแลและแก้ไขปัญหาประชาชนทั้งระดับบนและระดับล่างเพื่อให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียม แต่ก็มีบิดเบือนว่าเราแบ่งคนเป็นชนชั้นเราเพียงต้องการรับรู้ว่าข้อมูลของเราและประเทศของเราเป็นอย่างไร เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอแต่อย่างที่สื่อบางฉบับได้เขียนว่า รัฐบาลแบ่งแยกยืนยันว่าไม่เคยคิดเช่นนี้เพราะถ้าคิดเช่นนั้นเราคงไม่ทำแบบนี้โดยอาจเป็นการเข้าใจผิดรัฐบาลจึงพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิดความชอบเรียบร้อยถ้าไม่มีความสงบเรียบร้อยทุกอย่างก็ไปไม่ได้ขอร้องอย่าทำโอกาสของเราให้เป็นวิกฤตวันนี้เรามีโอกาสมาก เพราะถ้ายังมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยโอกาสก็จะหายไปทั้งหมดรัฐบาลทำเองไม่ได้ทั้งหมดแต่จำเป็นต้องทำตามกลไกประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยเราก็ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามเพราะประชาธิปไตยไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียว

"ต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยอาจเป็นมติคนส่วนใหญ่ แต่ทุกรัฐบาลจะต้องดูแลเสียงส่วนน้อยด้วย แม้เขาจะไม่ได้เลือกเรามา ทุกรัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้ รัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ จึงขอฝากทุกคนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพราะเราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและทุกศาสนาสอนให้ทุกคนมีความสุข ศรัทธาหลักธรรม คำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคมประเทศชาติไม่มีศาสนาใดสอนให้ทุกคนทะเลาะขัดแย้งกันศาสนาเป็นสิ่งกล่อมเกลาชีวิตเพื่อให้มีความสุขทั้งกายและใจ" นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวอีกว่า ตนกังวลตั้งแต่เป็นทหาร ตอนนี้เป็นรัฐบาลมา 4 ปี ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาภาคใต้ให้ได้ โดยพยายามใช้แนวทางของต่างประเทศและของเราเองมาแก้ไขปัญหา แม้เราจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ต้องจัดระเบียบให้ได้ตอนนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แต่ไม่ได้หมายความว่า ตนจะอยู่ถึงเพราะไม่มีใครอยู่ได้ถึงขนาดนั้น เพียงแต่จะทำอย่างไรเพื่อให้มีการต่อยอดให้ถึงไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามา เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย ขอให้ทุกคนใช้สติปัญญาและสมองคิดในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์จะคิดแต่เรื่องความขัดแย้งหรือตามใจตัวเองตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ สังคมจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมถ้าทุกคนเคารพกฎหมายก็จะมีสิทธิ์ในทุกด้าน การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆสำคัญที่เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับใช้กฏหมายทั้งตำรวจ ศาล อัยการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงประชาชนเสมอทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเหตุผลความจำเป็นถ้ามัวมุ่งความขัดแย้งต่อต้านกันไปมาจะไม่สำเร็จสักเรื่องทุกอย่างต้องเริ่มด้วยความสงบเรียบร้อยสังคมมีความสุข

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไทยมีประชาธิปไตยคล้ายตะวันตก แต่อย่าลืมพื้นฐานและประวัติศาสตร์ของเราเพราะอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่น อย่ามองแค่ความสำเร็จของประเทศอื่นโดยที่เรายังไปไม่ถึง แต่กลับอยากเป็นเหมือนประเทศอื่น มันเป็นไปไม่ได้เราต้องเริ่มก้าวแรกให้ถูกก่อน เพื่อจะเดินด้วยความมั่นคงมีวิสัยทัศน์มีคุณธรรม จริยธรรม เราจะรู้จักเสียสละมีจิตอาสาเพราะเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก่อน ในประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีหลายศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาโดยตลอด ซึ่งทุกศาสนาไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงขออย่ากลัวการทำความดีเพราะเราไม่ได้พูดให้เกิดความขัดแย้งแต่ต้องช่วยกันพูดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศมีความสงบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: