พระราชินีในร. 9 โปรดเกล้าฯ เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงผู้พิการ

23 สิงหาคม 2561
26,566

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในร.9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงระวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อเวลา 11.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงระวิจิตร์ สุวรรณบุบผา ข้าราชบริพารกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ และหน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน (กลางวันและเย็น) ไปเลี้ยงแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ

พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยที่งดงามและทรงห่วงใยประชาชนตลอดเวลา แม้ทรงพระประชวรก็ไม่ทรงพัก พระองค์หายพระทัยเป็นราษฎรของพระองค์ ทรงยึดแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชน โดยรับสั่งเสมอว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนว่า การช่วยเหลือราษฎรจะต้องช่วยเหลือให้ราษฎรยืนได้ตัวของเขาเอง จึงจะเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง ทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์ของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานปล่อยแถวหน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อให้สะอาดสวยงาม ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และยุง ทำให้ผู้อาศัยได้รับความสะดวก มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
แชร์ข่าว :
Tags: