พาณิชย์พร้อมเดินหน้าสู่Digital commerce จัดสัมมนาโลจิสติกส์ 31 ส.ค.นี้

20 สิงหาคม 2561
2,107

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเดินหน้าสู่ Digital commerce จัดสัมมนาสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน ด้านโลจิสติกส์ 31 ส.ค.

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจได้ขยายขอบเขตจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สู่พาณิชย์ดิจิทัล (Digital commerce) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์ ที่เน้นการเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำ E – Commerce พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้าสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “E-Commerce and Logistics Disruption” ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นำเสนอมุมมองที่หลากหลายของธุรกิจโลจิสติกส์

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง