ยธ.ตั้งเป้าลดการทำผิดซ้ำซาก ไม่เกิน 10%

18 สิงหาคม 2561
2,188

ยธ.รุกเปิด 256 ศูนย์แคร์ดูแลผู้ต้องขัง-ผู้ถูกคุมประพฤติ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้กระทำผิดซ้ำเหลือเพียง 10%

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือ "ศูนย์แคร์" โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับภาคประชาชน รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่กำหนด พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สำหรับศูนย์แคร์ภายในเรือนจำทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้เปิดดำเนินการแล้ว 256 แห่ง ยกเว้นสถานกักขัง และสถานกักกัน เพื่อให้บริการกับผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ และญาติ ให้ความช่วยเหลือด้านการมีงานทำเป็นหลัก โดยการติดต่อกับผู้ประกอบการที่พร้อมรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน การหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมเพื่อรองรับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การประสานขอรับทุนประกอบอาชีพจากแหล่งทุนต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยศูนย์แคร์จะให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังขณะรับโทษเพื่อให้มีความรู้จากการอบรมวิชาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้น ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ หรือไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษและผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือระบบแคร์ซัพพอร์ต เพื่อใช้ติดตามและรายงานผลการให้ความช่วยเหลือจากภาคราชการในการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นโทษ โดยระบบดังกล่าวจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้พ้นโทษและการรายงานสถิติจำนวนผู้พ้นโทษทั้งหมด และที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ รวมทั้งการแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติและผู้พ้นโทษด้วย โดยระบบแคร์ซัพพอร์ตจะทำงานครอบคลุมทั่วประเทศ และจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและทำให้ทราบถึงภาพรวมของการดำเนินชีวิตของผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความต้องการ ที่จะให้ภาครัฐสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งการสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ การจัดหางานให้ตรงกับความรู้ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมให้ยั่งยืน ลดสถิติการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสถิติตัวเลขอยู่ที่ 30 % ให้เหลือเพียง 10%

ที่ผ่านมาผลการดำเนินการของศูนย์แคร์ในจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดหาแหล่งงานให้กับผู้พ้นโทษให้เข้าถึงแหล่งงาน 115 ราย ให้คำปรึกษา 218 ราย การให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ 28 ราย การสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 11ราย อาทิ ค้าขายข้าวเหนียวไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง ช่างตัดผมชาย เลี้ยงวัวขุน ค้าขายอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยว และการทำไร่ผักกาดเขียว เป็นต้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 265,000 บาท.

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง