TFEX REPORT 10 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561 | โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2,517

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 308,080 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย175,901สัญญาSingle Stock Futures 115,775 สัญญา Gold Futures 8,213สัญญาโดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 8,015 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย3,984 สัญญาUSD Futures 4,161สัญญา RSS3D Futures 12 สัญญา และ Gold-D Futures 34สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า(9สิงหาคม2561)ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,627,715สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีแรงขายจากผู้ลงทุนสถาบันโดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,128.62จุด ลดลง-13.01จุด (-1.14%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50U18(157,663สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา1,126.50จุดลดลง-10.80จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต-2.12จุดส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญาCHGU18 (15,151สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา2.46บาทเพิ่มขึ้น 0.06 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDU18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,213.60 ดอลล่าร์สหรัฐ ลดลง-6.4ดอลลาร์สหรัฐ (-0.52%) และ Gold Futuresสัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือGF10Q18 (4,210สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา19,150.00บาทลดลง-10บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures series ที่ไกลที่สุด (RSS3DG19) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 50.30บาทต่อกิโลกรัม ลดลง-1.30 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) และ บ.ล.  ฟิลลิป (ประเทศไทย)ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น33.55%

                  ประเภทผู้ลงทุน         สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                    33.04%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                      54.26%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ               12.70%

 

แชร์ข่าว :
Tags: