รมว.แรงงาน ลงพื้นที่มุกดาหาร ตรวจฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

23 กรกฎาคม 2561
2,928

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก้าวผ่านความยากจน สอดคล้องตามเจตนารมย์ของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังแก่กลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน สาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ จากนั้นรมว.แรงงาน ได้มอบเครื่องมือแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) จำนวน 4 รุ่น และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย สาขาการทำขนมไทย สาขาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร และการประกอบธุรกิจส่วนตัว การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้คำปรึกษาการลงทุนและการประกอบธุรกิจ จากสถาบันการเงินแก่กลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และการออกบูทของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเย็บกระเป๋าของชำร่วยบ้านบาก อ.ดอนตาล ซึ่งเย็บกระเป๋าของชำร่วยส่งร้านทอง มีสมาชิก 5 คน กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมเย็บกระเป๋าบ้านหนองไฮ อ.คำชะอี ซึ่งเย็บกระเป๋าผ้าและกระเป๋าของชำร่วย มีสมาชิก 12 คน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสองคอน อ.หว้านใหญ่ ซึ่งตัดเย็บเครื่องแบบชุดนักเรียน ชุดพละศึกษา และผ้ากันเปื้อนนักเรียน มีสมาชิก 9 คน และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายบ้านแก่งนาง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้า ผ้าห่มผ้าพันคอ หมอนรองคอ มีสมาชิก 17 คน ภายหลังการตรวจเยี่ยมและให้กำลังแก่กลุ่มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยแล้ว รมว.แรงงาน ยังได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดมุกดาหาร พบว่า มีสถานประกอบการ 1,376 แห่ง ลูกจ้าง 12,276 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1-9 คน จำนวน 1,081 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79 มีผู้อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 275,300 คน ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 85,237 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 190,063 คน แยกเป็นผู้มีงานทำ 186,332 คน ว่างงาน 2,739 คน และรอฤดูกาล 991 คน มีแรงงานต่างด้าว 1,215 คน ในส่วนของโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฝีมือกับกระทรวงแรงงาน จำนวน 3,434 คน แยกเป็นผู้ที่ต้องการทำงานแบบมีนายจ้างทั้งในและต่างประเทศ 853 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว 14 คน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 701 คน ฝึกอาชีพ 1,880 คน เข้ารับการฝึกแล้ว 612 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ฝึกอาชีพช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 478 คน เข้ารับการฝึกแล้ว 140 คน ฝึกทักษะเพิ่มเติม (58 หลักสูตร) 1,402 คน เข้ารับการฝึกแล้ว 472 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง