บริการทันตกรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้

12 กรกฎาคม 2561
1,900

ปิดทองหลังพระจับมือทีมทันตแพทย์อาสาพระราชทานและจังหวัดปัตตานี สนับสนุนออกหน่วยทันกรรมพระราชทาน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่าจากการสำรวจตัวเลขสถิติพบว่าเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส สัดส่วนทันตแพทย์เทียบกับประชากรจังหวัดเป็น1 ต่อ12,000 คน เฉพาะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีทันตแพทย์ 5 ต่อประชากร 70,000 คน เทียบกับสัดส่วนของทั้งประเทศคือ 1 ต่อ 8,000 คน ขณะที่สถิติผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคฟัน สุขอนามัยในช่องปาก ใน3 จังหวัดชายแดนใต้กลับมีจำนวนสูงสุดของประเทศ

สถาบันฯจึงร่วมมือกับหน่วยทันตแพทย์อาสาพระราชทาน และ จ.ปัตตานี ทำโครงการให้ให้บริการด้านทันตกรรมพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งจากการให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 12 ก.ค. มีนักเรียน และประชาชนเข้ารับบริการด้านทันตกรรมมากกว่า 2,000 คนนับเป็นจำนวนที่เข้ารับบริการด้านสุขอนามัยในช่องปาก มากที่สุดเมื่อเทียบกับการบริการด้านทันตกรรมพระราชทานครั้งที่ผ่าน ๆ มาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าการมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดปัตตานี ทุกหน่วยงานในจังหวัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว ฯลฯ ถือเป็นการบริการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้ความใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพราะถือทุกคนเป็นคนไทย ที่ต้องดูแลคุณภาพชีวิต ถือเป็นบุญใหญ่ที่สะท้อนถึงความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นความดีงามที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย

“การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอสายบุรี เนื่องจากมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรีตั้งอยู่ ที่สำคัญคือเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ที่สืบทอดมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นรูปแบบที่ดีที่สามารถนำไปปฏิบัติต่อในพื้นที่อื่น ๆ ใน3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่า เราเป็นคนไทยด้วยกัน ต้องรักและดูแลกัน”นายวีระนันท์กล่าว

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าหน่วยทันตแพทย์อาสาพระราชทาน กล่าวว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทานมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการทันตกรรม โดยที่ผ่านมาในอดีตเคยทำงานร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มานานในหลายพื้นที่ เมื่อทราบว่าทางปิดทองฯ มาดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทันตแพทย์จำนวนน้อยและประชาชนใน จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปากมากที่สุดของประเทศจึงเปิดรับสมัครอาสาสมัครทันตแพทย์มาทำงานในพื้นที่ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทันตแพทย์ที่อาสามาทำงานในพื้นที่

ด้านทต.ญ.ซูไฮดา สิเตะ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี กล่าวว่าโดยปกติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจะให้บริการได้วันละ 6-80 คน หรือมากที่สุด ปีละ 8,000 คน การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานครั้งนี้สามารถให้บริการได้มากกว่า 2,000 ราย ซึ่งตามปกติอาจต้องใช้เวลา 1-2 เดือนจึงจะให้บริการได้ครบ การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นับว่าเป็นโอกาสดีของคนในพื้นที่ เพราะนอกจากจะเป็นการให้การรักษาแล้ว ยังมีส่วนที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: