‘ดูเดย์ดรีม’ปัดข่าวถูกสอบออเดอร์ปลอม

12 กรกฎาคม 2561
2,270

“ดู เดย์ ดรีม” ปัดข่าวตลาดหลักทรัพย์เข้าสอบ ออเดอร์รายได้ปลอม ย้ำปฎิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ลั่นยึดหลักซีจี พร้อมระบุ “ซีอีโอ” ไม่เคยขายหุ้นออก ยังมั่นใจการเติบโต ทั้งอาจพิจารณาซื้อหุ้นเพิ่มด้วย

นายปิยวชัร ราชพลสทิธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงข่าวเรื่องออเดอร์รายได้ปลอมและการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์นั้น บริษัทยืนยันว่าไม่เคยถูกตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ในเรื่องออเดอร์รายได้ปลอม

ทั้งนี้ บริษัท ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.อย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบกิจการมาโดยตลอด

โดยบริษัทกำหนดให้มีเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง และมีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งที่ผ่านมาส่วนแบ่งทางการตลาดจากสินค้าของบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก นีลเส็น ประเทศไทย

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ คือ นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไม่เคยมีการขายหุ้นและยังเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี โดยมีความตั้งใจที่จะถือหุ้นและอาจมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในอนาคตในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ และครอบครัว ยังคงถือหุ้นอยู่ที่สัดส่วน 68.62%

สำหรับราคาหุ้น DDD ปิดตลาดช่วงเช้าที่ 54 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13.09% มูลค่าการซื้อขาย 168.27 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง