หมุดกลางใจ

30 มิถุนายน 2561
2,548

กวีทรรศน์ คัดสรรโดย "เสรี ทัศนศิลป์" ... "หมุดกลางใจ" ของ "ตุลยา ตุัณฑ์กำเหนิด"

หมุดกลางใจ

 

สองสี่เจ็ดห้าศก

เสรีปกปวงชาวไทย

ประชาธิปไตย

ชัยแห่งชาติอันชวนจำ

 

ปักหมุดปกครองหมาย

จิตหญิงชายจักชื่นนำ

โดยชนเพื่อชนทำ

ถ้วนกำหนดโดยปวงชน

 

ล้มลุกคลุกคลานล้วน

ระเนนรวนทุกข์ทุรน

หมุดปักหมักปดปน

ท้นปลิ้นปล้อนร้อนขัดร้าว

 

เผด็จการร้ายกาจแผลง

ก่อการณ์แย่งอำนาจยาว

ผูกขาดมากครั้งคราว

ฉาวฉาบหมุดสุดโสมม

 

หลากคราประชาคิด

หนุนด้วยจิตอันจ่อมจม

การเมืองมักปักปม

ปูมชาติโชกพิษฉ้อฉล

 

หมุดหมายอันพึงมอง

พลันกลับหมองต้องหมดมนต์

หมุดกลับถูกหมกกล

หมกเม็ดปนปมอัปรีย์

 

เปลี่ยนหมุดประดุจหมาย

ผูกนิยายนำย่ำยี

อาถรรพณ์อันกาลี

ลงเวทมนตร์ปนเล่ห์มาร

 

หมุดประวัติศาสตร์

เกิดอุจาดก้องประจาน

หมุดวัตถุถึงวาร

การณ์สลายสะดุดลง

 

รอนสิทธิ์ร้าวรู้สึก

กำสรวลนึกเจตจำนง

หมุดปักอาจปลดปลง

คงรักษ์ยากขาดสายใย

 

หมุดเหล็กอาจหลุดหมด

ถึงคราปลดต้องเปลี่ยนไป

หมุดหลักปักกลางใจ

ประทับฝากยากจักถอน.

 

ตุลยา ตุัณฑ์กำเหนิด

 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง