เปิดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา มีนักกีฬาไทย-เอเชียกว่า300คนร่วมชิงชัย

26 มิถุนายน 2561
3,552

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา มีนักกีฬาไทย-เอเชียกว่า 300 คน ร่วมชิงชัย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยผู้สนับสนุน 8 บริษัท ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดงาน  ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

1_15

สำหรับการแข่งขันกีฬาหมากล้อมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ 1.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200 คน จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม, ประเภทบุคคลหญิง และประเภทบุคคลชาย และ 2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียได้แก่ จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, บรูไน, อินโดนีเซีย,  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ไชนิสไทเป และ ไทย ส่งนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 80 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล, ประเภททีม และ 3. การแข่งขันพิเศษ Alumni Triple GO เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย โดยเชิญนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ในครั้งที่ผ่านๆมารวมทีม ทีมละ 3 คน ซึ่งมีนักกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยนสนใจเข้าแข่งขันในรูปแบบ Alumni Triple GO ในครั้งนี้กว่า 10 ทีม รวม 30 คน รวมมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300  คน

 สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวมตัวของเหล่านักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาที่มีฝีมือจากทั่วประเทศแล้ว ยังได้รับความสนใจจากนักหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง ซึ่งนักกีฬาจะได้รับทั้งประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักหมากล้อมด้วยกัน โดยกีฬาหมากล้อมเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์  นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  กล่าวให้การต้อนรับคณะนักกีฬา ว่า ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018 และหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 และที่สำคัญยิ่งคือผมต้องขอขอบคุณท่าน ชวน หลีกภัย ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

          พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากจะเป็นผู้นำในด้านของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เพราะกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คณะนักกีฬาได้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองในวาระการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ครบรอบ 50 ปี

2_18

การเตรียมการด้านต่าง ๆ สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันเพราะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่าย อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง    จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เมื่อท่านได้มาเยือนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนสักการะ(พระศิลาขาว/พระร่วงโรจนฤทธิ์) และองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งสถิตสถาพรอยู่โดดเด่นคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เชิญชวนเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า วิถีชีวิตของสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนและตลาดน้ำ  โต๊ะจีนเมนูเด็ด   อันเลื่องชื่อ อาหาร ขนม ผลไม้อย่างหลากหลาย  

    ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักกีฬาหมากล้อม ผู้ควบคุมทีม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับความสุข และการต้อนรับอันอบอุ่นจากชาวจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นผมยังเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะได้เรียนรู้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ หรือแม้แต่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย        ซึ่งนับเป็นเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการดำรงชีวิต เพราะนอกจากนักศึกษาจะมีความรู้แล้วต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นคนดีของสังคมควบคู่ไปด้วยกัน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง