'พระเทพฯ' เสด็จฯเปิดนิทรรศการพิเศษ 'จากบ้านสู่เมือง..'

23 มิถุนายน 2561
4,180

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯเปิดนิทรรศการพิเศษ "จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย (From Village to Early State : The Transformation of Culture in Our Land ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561)

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง