'ฉัตรชัย' ตรวจเยี่ยม รพ.สวนผึ้ง ชูอสต.ลดเหลื่อมล้ำ 'คนไทย-ต่างด้าว'

23 มิถุนายน 2561
5,208

"พล.อ.ฉัตรชัย" ตรวจเยี่ยม รพ.สวนผึ้ง แนะเป็นมิตรกับคนไข้ ชูอสต.ลดเหลื่อมล้ำ "คนไทย-ต่างด้าว" เผยต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ตามมติครม.ถึง 666,040 คน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดสธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดน โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการดูแลประชากรในพื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งงานสาธารณสุขชายแดนต้องบูรณาการงานจากหลายภาคส่วน ทั้งมหาดไทย กลาโหม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน จะต้องมีการพัฒนาบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทย ชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน หรือข้ามแดนมาเพื่อการรักษา และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ไร้รัฐ) รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มีความทันสมัย เพื่อนำมาสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และมีการส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่ชายแดน สามารถนำข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสต. เน้นการทำงานเป็นจิตอาสาควบคู่กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือสื่อสาร ทำความเข้าใจกับชุมชน ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเข้าถึงบริการสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนไทยและประชากรต่างด้าว และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ปัจจุบันมี อสต. ทั้งสิ้น 1,384 คน

ทั้งนี้ ผลงานด้านการให้สิทธิ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ได้มีการให้สิทธิ จำนวน2ครั้ง โดยบุคคลผู้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ครั้งที่1ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่23มีนาคม2553 รวมจำนวน 457,409คน และบุคคลผู้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 2ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่20เมษายน 2558 รวมจำนวน 208,631คน

สำหรับโรงพยาบาลสวนผึ้ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดราชบุรีซึ่งมีการพัฒนาบริการตามแนวทางSmart Hospitalของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีตามแนวทางThailand 4.0เพื่อลดขั้นตอนบริการลดระยะเวลารอคอยลดความแออัด โดยจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ นัดหมายการตรวจและแจ้งคิวผ่านจอภาพ อยู่ระหว่างพัฒนาลงสู่แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านแอพพลิเคชั่น RDU ใช้โปรแกรม ThaiCOC ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนดูแลต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลผ่านระบบ Line Official เป็นต้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง