ก.เกษตรฯ เปิดพื้นที่ขาย 'กุ้งขาวแวนนาไม' ราคาถูก

22 มิถุนายน 2561
2,858

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดพื้นที่จำหน่ายกุ้งสดคุณภาพ ราคาถูก ส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค 25 มิ.ย.นี้ กก.ละ 220 บาท

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผลผลิตกุ้งโลกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายกุ้งจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายกุ้งสดคุณภาพ ราคาถูก ให้กับผู้บริโภค ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นี้ จำนวน 1,500 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 220 บาท (ขนาด 30 - 40 ตัว/กิโลกรัม) ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไม ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้ว ผู้บริโภคยังจะได้บริโภคกุ้งที่มีคุณภาพ สด สะอาด ได้มาตรฐานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนิน “โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง โดยซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรในราคานำตลาด และรณรงค์การบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมภายในประเทศให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อพยุงไม่ให้สถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 ประเทศไทยมีผลผลิตกุ้ง จำนวน 297,111 ตัน ส่งออกต่างประเทศ จำนวน 197,302 ตัน เป็นจำนวนเงิน 66,658 ล้านบาท โดยมีตลาดที่สำคัญ ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น แคนนาดา และออสเตรเลีย

แชร์ข่าว :
Tags: