สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 17

20 มิถุนายน 2561 | โดย ภาพ กอบภัค พรหมเรขา (Korbphuk Phromrekha)
4,814

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 17 (ภาพชุด)

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 17 ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงข่าวและตอบคำถามประเด็นต่างๆ ต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะกรณีเงินทอนวัด และการแสข่าวห้ามพระถือเงิน

 
 

แชร์ข่าว :
Tags: