ไทยพาณิชย์ยัน 'วิชิต' ไม่ลาออกปธ.บอร์ด

19 มิถุนายน 2561
7,399

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปฏิเสธข่าว "วิชิต สุรพงษ์ชัย" ลาออกประธานกรรมการบริหาร


รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ลงวันที่ 19 มิ.ย.2561 นำเสนอข่าวนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ลาออกจากตำแหน่งฯ นั้น ธนาคารขอปฏิเสธว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

นายวิชิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.วิชิต มีประวัติการทำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการทำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การทำงานด้านการธนาคารอีกครั้งในตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร.วิชิตได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการธนาคาร

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของธนาคาร ดร.วิชิต ได้นำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและนำพาองค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการทำธุรกิจในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งผลให้ธนาคารมีการเติบโตที่โดดเด่น อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างสำคัญ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง