รบ. เตรียมพร้อมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

19 มิถุนายน 2561
41,800

รบ. เตรียมพร้อมจัดงาน "เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10" ระหว่าง 22-28 ก.ค. พร้อมเชิญชวนปชช.ร่วมงานจิตอาสาทำความดี

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า เป็นการประชุมเพื่อซักซ้อม และเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล เวลาประมาณ 09.00 น.

2.การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”โดยรวบรวมภาพกิจกรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานครมาจัดนิทรรศการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายของตนเองที่ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาร่วมจัดแสดง ณ บอร์ดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

3.กิจกรรมการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การฝึกอาชีพ เช่น การฝึกพับดอกบัว การพับดอกกุหลาบจากใบเตยหอม การร้อยมาลัย การทำของชำร่วย ฯลฯ ฝึกสอนทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การแปรรูปจากผ้าย้อมคราม การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Fix it center) โดยนักศึกษาอาชีวศึกษา แจกพันธุ์กล้าไม้ การจัดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มราคาประหยัดจาก Food Truck (หนูณิชย์) การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การจัดงานไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพ สำหรับจังหวัดและหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้เนื่องจากในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ทางรัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การทำความสะอาดอาคารสถานที่ บ้านเรือน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุด ลอก คู คลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนและชุมชนของตน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ เป็นต้น อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของต่างจังหวัดนั้น จะขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณากิจกรรมและให้นำมาหารือยังที่ประชุมด้วยว่าจะจัดกิจกรรมใด ส่วนทางคณะสงฆ์ทราบว่าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และรัฐบาลจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี จัดกิจกรรมทำความสะอาด สาธารณะประโยชน์ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง