แ ส ง แ ห่ ง ชี วิ ต

18 มิถุนายน 2561
2,489

กวีทรรศน์ คัดสรรโดย "เสรี ทัศนศิลป์" ..."แ ส ง แ ห่ ง ชี วิ ต" ของ "ส า ย ล ม แ ห่ ง ก า ล เ ว ล า"

..

...

แ ส ง แ ห่ ง ชี วิ ต

ขณะข้าพเจ้าดื่มด่ำเงียบงันทางความคิด

แสงหนึ่งปรากฏขึ้นเพื่อดึงความสนใจของข้าพเจ้า

ออกจากความคิดนั้น 
.

ดาวตกจากฟ้า คำอธิษฐานจะเป็นจริง

แต่ต้องแลกกับหนึ่งดวงวิญญาณ ที่กำลังจะลงมาเกิด

ข้าพเจ้าจึงมิเคยอธิษฐานใด
.

วูบสายลมโชยฉ่ำ จูบที่หน้าผากของข้าพเจ้า

อย่างเป็นกันเอง
.

เก็จมณีดาวค่อยๆเรียงตัวขึ้นอย่างเงียบสงบ

อยู่ในดวงตาแห่งข้าพเจ้า

.

บางครั้ง

ในบางเรื่องราว ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ

และอยู่เหนือเหตุผลของกาลเวลาเสมอ

.
ส า ย ล ม แ ห่ ง ก า ล เ ว ล า

แชร์ข่าว :
Tags: