'วิศิษฐ์' จี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำโมเดลแก้หนี้

14 มิถุนายน 2561
1,325

"วิศิษฐ์" จี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำโมเดลแก้หนี้ หลังสมาชิกสหกรณ์เข้าร้องเรียนให้ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนจากสหกรณ์ขยายวงเงินให้กู้มากเกิน จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2451 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางเป้าหมายหลักเพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีสหกรณ์บางแห่งมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้ มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก ขยายวงเงินปล่อยกู้กับสมาชิกเป็นจำนวนมาก

โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกตามมา และทำให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งต้องประสบปัญหาในที่สุด ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือมายังรมช.เกษตรฯเพื่อให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับสหกรณ์ต่าง ๆ ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน

โดยได้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนำเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอเรื่องการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักการวางแผนทางการเงิน และหาทางเสริมสร้างวินัยทางการเงินกับสมาชิก ซึ่งกรมฯจะทำโมเดลต้นแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และนำเข้าไปส่งเสริมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลไปสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง