ข่าวดี! 'กฤษฏา' ตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกรดีเดย์ ก.ค.นี้

14 มิถุนายน 2561
2,888

ข่าวดี! "กฤษฏา" ตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร กว่า 24 ล้านคน ดีเดย์เดือนก.ค.นี้ หนุนอาชีพเกษตรกรยั่งยืนครบวงจร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร ว่าใช้เวลา 1 เดือน ดำเนินการวางแผนและหางบสนับสนุนเพิ่มเติม โดยขยายผลจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่มีทุนอยู่ 2,900 กว่าล้านบาท นำมาดำเนินการต่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกว่า 24 ล้านคนได้จริง ภายหลังที่กระทรวงเกษตรฯรวบรวมปัญหาของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ พบปัญหาหลัก ๆ เกษตรกรมีการลงทุนสูงแต่รายได้ต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ซึ่งแม้ว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจที่จะทำตามแผนการผลิต และเมื่อเกษตรกร ขายผลผลิตขาดทุน ประสบภัยพิบัติ เกิดความล้มเหลวในอาชีพก็ไม่มีใครช่วยเหลือ จึงเร่งผลักดันให้มีกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร มาช่วยสนับสนุนอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงเทียบเท่าข้าราชการ หรือผู้ใช้แรงงานที่มีสวัสดิการรองรับ โดยกองทุนนี้จะมีเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทำการเกษตรตามแผนของกระทรวงเกษตรฯหรือเป็นลักษณะเกษตรพันธะสัญญา เมื่อเกิดปัญหากระทบต่อผลผลิตเกิดความเสียหาย เช่นราคาสินค้าตกต่ำ ประสบภัยพิบัติ จะได้รับความช่วยเหลือทั้งนี้จากสถิติบางปีภาครัฐใช้เงินกว่า 2 แสนล้านบาทในการอุดหนุนหรือช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

หากนำเงินส่วนนี้มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลเกษตรกร น่าจะใช้งบน้อยกว่า และยังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืช ทำเกษตรอื่นๆตามที่กระทรวงเกษตรฯวางไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด จะทำให้ปัญหาภาคเกษตรได้รับการดูแลแก้ไขอย่างครบวงจร

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง