'ฝ้าย-เชียร์-แนน' นำทีมดารา เข้ารับพระราชทานเข็ม วันอานันทมหิดล

9 มิถุนายน 2561
3,602

วันอานันทมหิดลประจำปี 2561 "ฝ้าย-เชียร์-แนน" นำทีมดารา เข้ารับพระราชทานเข็ม เนื่องจากบำเพ็ญตนเป็นต้นแบบ มีน้ำใจ..สร้างกุศล

ที่อาคาร อปร. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ  เมื่อเวลา 14.30 น. คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิธีพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  ในโอกาสที่ บำเพ็ญตนเป็นต้นแบบ มีน้ำใจ..สร้างกุศล รับบริจาค "เข็มวันอานันทมหิดล" ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

โดยในปีนี้ มีดารานักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว จากช่อง8  บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ มากมาย อาทิ แนน -กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์, ฝ้าย เวฬุรีย์ ดิษยบุตร , กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ , ออฟ อัครพล ทองธราดล ,เชียร์ ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ และอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมด ทำหน้าที่บุคคลต้นแบบรณรงค์รับบริจาคบริเวณเข็มวันอานันทมหิดล เพื่อหารายได้สมทบ มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับการตอบรับจาก ผู้ใจบุญ จำนวนมาก
         
ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทางคณะแพทยศาสตร์จึงได้จัดทำ "เข็มวันอานันทมหิดล" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นประจำทุกปี 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง