หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศประเทศไทย นักกีฬาไทย-เอเชีย300คนร่วมชิงชัย

9 มิถุนายน 2561
3,765

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 มีนักกีฬาไทย-เอเชียกว่า 300 คน ร่วมชิงชัย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บมจ.ซีพี ออลล์ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีนักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยกว่า 300 คน

3_7

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “หมากล้อม หรือ โกะ ได้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อน และเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในศิลปะจำนวน 4 แขนงของจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ ดนตรี, โคลงกลอน, การวาดภาพ และ หมากล้อม โดยนิยมเล่นกันในหมู่ชนชั้นปัญญาชน  สำหรับในประเทศไทย หมากล้อมเข้ามาในปี 2536 และเริ่มก่อตั้งเป็น ชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย และในปี 2544 ชมรมหมากล้อม(โกะ)แห่งประเทศไทย  ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อม  และเปลี่ยนสถานะมาเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน  รวมเป็นเวลา 25 ปี ที่หมากล้อมได้เข้ามาสู่ประเทศไทย  ปัจจุบันมีผู้เล่นกีฬาหมากล้อมกว่า 1 ล้านคน

สำหรับการแข่งขันระดับอุดมศึกษาครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ 1.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม, ประเภทบุคคลหญิง และประเภทบุคคลชาย และ 2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018)

1_11

โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียได้แก่ จีน , เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, บรูไน, อินโดนีเซีย, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ไชนิสไทเป และ ไทย ส่งนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 80 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล, ประเภททีม และการแข่งขันพิเศษ Alumni Triple GO เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หมากล้อมในประเทศไทย โดยเชิญนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ในครั้งที่ผ่านๆมารวมทีม ทีมละ 3 คน ซึ่งมีนักกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยนสนใจเข้าแข่งขันในรูปแบบ Alumni Triple GO ในครั้งนี้กว่า 10 ทีม รวม 30 คน รวมมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300  คน

เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า หมากล้อม (โกะ) เป็นกีฬาทางสมองที่ช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน,นักเรียน, นักศึกษา ที่อยู่ในวัยเรียนให้มีสมาธิ มีการตัดสินใจที่ดีและจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่งในอนาคต  สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวมตัวของเหล่านักหมากล้อมระดับอุดมศึกษาที่มีฝีมือจากทั่วประเทศแล้ว ยังได้รับความสนใจจากนักหมากล้อมในภูมิภาคเอเชียร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง ซึ่งนักกีฬาจะได้รับทั้งประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักหมากล้อมด้วยกัน โดยกีฬาหมากล้อมเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์  

ด้านอาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  กล่าวว่า กีฬาหมากล้อม เป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมจากนิสิตนักศึกษาอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ   อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่บรรจุไว้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หมากล้อมเป็นกีฬาที่  ท้าทาย ผู้แข่งขัน เพราะต้องอาศัยศิลปะในการคิด การวางแผน การเรียนรู้  สำหรับการช่วงชิงชัยจากคู่แข่งขัน เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความพยายามสูงมาก และเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ชวนให้ติดตามทั้งผู้แข่งขันและผู้ชมการแข่งขัน ดังนั้น นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมในเวทีการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในรายการต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง EQ และ IQ เกิดทักษะทางความคิดและการแก้ปัญหา รู้จักวางแผนเป็นระบบ รู้จักการให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีสมาธิ

2_9

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และซีพี ออลล์  ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาหมากล้อมฯ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาหมากล้อม และเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่คณะนักกีฬาได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ครบรอบ 50 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะใช้อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่จัดงาน  โดยมีกองกิจการนักศึกษาร่วมดำเนินงาน  ซึ่งจะดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดงาน สนามแข่งขัน ที่พักรับรองนักกีฬา การแสดงในพิธีเปิด-ปิด และสวัสดิการ (รายวัน – งานเลี้ยง) ตลอดการแข่งขันฯ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว  ขอต้อนรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาหมากล้อมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภาค และนักกีฬานานาชาติด้วยความยินดียิ่ง และขอเชิญสื่อมวลชนร่วมติดตามการ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2018 (Asian University Go Tournament 2018) และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม มหาวิยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง