องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

31 พฤษภาคม 2561
4,709

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน กับทรงตั้งพระราชหฤทัยในการที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่อง

S__187449352

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.61 เวลา 10.20 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

S__187449360

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นสถานศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 952 คน โดยมุ้งเน้นพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่ว่า “จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวพระราชดำริ”

S__187449362

S__187449363S__187449364

S__187449367

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง