ยามาฮ่า เปืดโครงการ Road Safety for Children

30 พฤษภาคม 2561
2,841

ปลูกฝังวินัยจราจร เยาวชน 6-9 ปี

     ยามาฮ่าเปิดอบรมหลักสูตร Road Safety for Children 2018 ปลูกฝังวินัย และความปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย

       บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดโครงการ Yamaha Road Safety for Children 2018 สำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6-9 ปี เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยจราจร และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในสัญญาณจราจร

       ทั้งนี้ยามาฮ่าได้ดำเนินการอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เปิดอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยจัดอบรมเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 30 คน ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง