ประกาศแนวปฎิบัติ 'ทีแคส' รอบ3 ช่วยนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ

18 พฤษภาคม 2561
3,148

ทปอ.ประกาศแนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ย้ำให้ตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกสมัคร ในวันที่ 29 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ฉบับที่ 3/2561 โดยระบุว่า ตามที่ ทปอ.ได้ประกาศการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2/2561และมีการปรับปฏิทินการดำเนินการ ได้ส่งผลกระทบให้นักเรียนจำนวนหนึ่ง มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางที่มีการจองล่วงหน้าไปแล้ว เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ทปอ.จึงประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการ

โดยให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาดังกล่าว แจ้งเรื่องมายัง ทปอ.พร้อมรายชื่อ ที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ เอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็น เอกสารยืนยันการเดินทาง และอื่นๆ เพื่อการประสานงานกับมหาวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนได้รับการสัมภาษณ์ วันที่ 4-5 มิ.ย.61 และ ทปอ.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ยื่นเรื่องไว้ที่หน้าเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายในวันที่ 19 พ.ค.61 สำหรับนักเรียนที่เลือกในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กสพท.) ให้ติดตามจากการประกาศของ กสพท. สำหรับนักเรียนทั่วไปให้ดูปฏิทินการขยายเวลาในประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 2/2561

สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ และได้ยื่นเรื่องกับ ทปอ.แล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกสมัคร ในวันที่ 29 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเข้ามายืนยันสิทธิ์เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ให้เสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย. 61 เวลา 23.59 น. จากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์แล้วนำมายังมหาวิทยาลัยที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย.61 ทั้งนี้บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เพียงวันเดียว ขอให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ ทปอ. โดย ทปอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายในวันที่ 14 มิ.ย.นี้

31872

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง