2.1ล้านรายเบี้ยวหนี้กยศ.

17 พฤษภาคม 2561
7,191

Big Data Analysis 2.1ล้านรายเบี้ยวหนี้กยศ.

“ข้าราชการ” 2 แสนกว่าคน จะเป็นลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กลุ่มแรกที่จะถูกหักหนี้ผ่านเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560

กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนหักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด

2_8

กยศ. จะเริ่มหักหนี้ ผู้กู้กยศ.ที่เป็นกลุ่มข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างของกรมบัญชีกลาง จำนวน 200 กว่าคน เดือน ก.ค. ก่อน จากนั้นจะหักหนี้ผู้กู้กยศ.ผ่านเงินเดือนกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างของกระทรวงการคลัง ประมาณ 2,000 กว่าคน เดือนส.ค. และข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีประมาณเกือบ 2 แสนคน ในวันที่ 1 ต.ค.2561

ส่วนพนักงานเอกชน คาดว่าจะหักได้ประมาณไตรมาสสุดท้ายของปี โดยจะนำร่องในกลุ่มพนักงานบริษัทใหญ่ๆ โดยกยศ.เริ่มส่งจดหมายไปยังหน่วยงานราชการทั้ง 224 แห่ง เพื่อแจ้งรายชื่อลูกหนี้และขอดำเนินการหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้โดยเเจ้งให้ลูกหนี้ปรับตัวไม่น้อยกว่า 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง