โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ประสงค์ พูนธเนศ' ดำรงตำแหน่งปลัด คลัง

16 พฤษภาคม 2561
3,678

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ประสงค์ พูนธเนศ" ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันนี้ (16 พ.ค.2561) ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

3d_us_flag_screensaver_desktop_screen_savers__seasonal-5481_2

แชร์ข่าว :
Tags: