จัดแข่ง 'อนาชีด' เพื่อสร้างกำลังใจชายแดนใต้

15 พฤษภาคม 2561
943

จัดการแข่งขันอนาชีด รายการ "Dai voice Thailand Asean 2018" โดยมีผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดปัตตานี

เพื่อเสริมให้มีกิจกรรมสร้างกำลังใจในพื้นที่ชายแดนใต้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขัน อนาชีด (เป็นการขับร้องเพลง ของศาสนาอิสลาม ที่ส่งเสริมให้ทุกคนทำความดี  เป็นการร้องโดยไม่ใช้ดนตรี) รายการ "Dai voice Thailand-Asean 2018" จัด ณ บริเวณมัสยิดกลางปัตตานี (งบ.จว.ปัตตานี) โดยมีผู้ร่วมแข่งขันจากประเทศไทย 4 ทีม, มาเลเซีย 4 ทีม, อินโดนีเซีย 5 ทีม, บรูไน 1 ทีม และสิงคโปร์ 1 ทีม (ทีมเหล่านี้มีทั้งประเภททีมชาย/หญิง)

โดยทกจ.ปัตตานี นำผู้ร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีมๆ ละ 5 คน รวม 50 คน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี เช่น มัสยิดกรือเซะ, มัสยิดกลาง, น้ำตกทรายขาว และ Sky walk ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างฉันท์มิตรแชร์ข่าว :
Tags: