รมว.พาณิชย์ มอบนโยบายและส่งมอบเครื่อง EDC แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ

11 พฤษภาคม 2561
1,322

"สนธิรัตน์" มอบนโยบายและส่งมอบเครื่อง EDC แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้พัฒนาร้านค้าที่มีอยู่ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มอบนโยบายให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 586 ราย ซึ่งกระทรวงฯ มีแผนพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าที่จะผลักดันให้พัฒนาร้านค้าที่มีอยู่ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ เริ่มจากการยกระดับการให้บริการในร้านค้าธงฟ้าให้ทันสมัยด้วยการนำระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และทำให้ผู้ขายทราบว่ามีการซื้อขายสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าสู่ชุมชน

นอกจากนี้ยังมีแผนฝึกอบรมเจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะสอนวิธีการทำธุรกิจ การพัฒนาร้านค้า ความรู้ด้านภาษี การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ กำหนดระยะเวลาอบรม 5 วัน ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ เพราะปัจจุบันนอกจากจะมีลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ยังจะได้ลูกค้าทั่วไปที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ จะเป็นการเพิ่มยอดขายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชนเหล่านี้สามารถแข่งขัน และมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันจะเข้าไปช่วยเรื่องการลดต้นทุนในการซื้อสินค้า โดยสำรวจกลุ่มสินค้าขายดี และผลักดันให้ร้านค้ารวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการซื้อสินค้ากับผู้ผลิต ซึ่งจะทำให้สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตสินค้าให้มาเข้าร่วมโครงการ และขอความร่วมมือลดราคาสินค้าให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า

พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนรายการสินค้าเข้าไปจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะทำการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตท้องถิ่น เช่น ผัก ผลไม้ สินค้า OTOP และสินค้า GI ของจังหวัด มาจำหน่ายในร้านค้าด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มจำนวนสินค้าภายในร้านค้า แต่ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการกำกับดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการสมัครเข้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  โดยกระทรวงฯ จะมีการตรวจสอบร้านค้า และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะทำการปลดออกจากโครงการ และยึดคืนเครื่องรูดบัตรทันที

สำหรับยอดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.60 - 8 พ.ค.61 มียอดใช้จ่ายไปแล้ว 25,986 ล้านบาท


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง