นายกฯ เดินถนนเซราะกราว พบปะทักทายปชช. ชาวบุรีรัมย์

7 พฤษภาคม 2561
1,626

นายกฯ เยี่ยมชมถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมพบปะทักทายผู้ประกอบการ และประชาชน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 18.10 น ณ ถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี อาทิ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมถนนคนเดินเซราะกราว ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม เน้นขายสินค้าพื้นเมือง OTOP ทั้งอาหารและการแสดงศิลปะพื้นเมืองของบุรีรัมย์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดโฟมและแอลกอฮอล์ จนได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2559

ถนนคนเดินเซราะกราว หรือตลาดเซราะกราว ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็น “ตลาดต้องชม...ตลาดเซราะกราว 9 ดี” นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ เป็นการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณ เที่ยวชมสัมผัสชีวิตของชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนบุรีรัมย์ เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่เลือกให้บุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ด้วย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทาง หรือ Street Food ให้มีคุณภาพ เป็นถนนอาหารปลอดภัย ถนนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนปลอดบุหรี่ ถนนปลอดน้ำอัดลม และเป็นถนนปลอดโฟม 100 % เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้า จำนวน 450 ร้าน หมุนเวียนกันมาจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการ ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐ ที่เกิดจากความร่วมมือภาคเอกชน ประชาชนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากราชการ ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ต่อยอดไปถึงระดับจังหวัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ของจังหวัดด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ได้แก่ การแสดงการละเล่นหุ่นสาย จากโรงเรียนบ้านโสน กิจกรรมวาดภาพของกลุ่มศิลปินเมืองแปะ การแสดงของโรงเรียนป่าใหญ่ในทุ่งกว้าง และการแสดงดนตรีไทยพื้นบ้าน ของโรงเรียนบ้านป่าชัน พร้อมกล่าวทักทายผู้ประกอบการร้านค้าที่มาออกร้านภายในบริเวณถนนคนเดินเซราะกราวอย่างเป็นกันเอง โดยนายกรัฐมนตรียังได้แวะชิมเกี๊ยวซ่า ของร้านราชินีเกี๊ยวซ่า ทั้งนี้ ระหว่างทางได้มีประชาชนได้มอบดอกกุหลาบให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้สนทนากับคุณยายภู่วรรณ แซ่เตียน ผู้สูงอายุที่มารอให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ ด.ช. เสฎฐพงศ์ แช่มชื่น นักเรียนจากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบภาพวาดพญานาคให้กับนายกรัฐมนตรี

จากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมชมการแสดงกันตรึมจากโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมและการละเล่นพื้นบ้านไทยจากโรงเรียนพนมรุ้งด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง