โยก 'ทศพร' เป็นเลขาฯสภาพัฒน์ ตั้ง 'ปกรณ์' เป็นนั่งก.พ.ร.แทน

17 เมษายน 2561
7,666

มติครม.โยก "ทศพร ศิริสัมพันธ์" เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ ตั้ง "ปกรณ์ นิลประพันธ์" เป็นนั่งเลขาธิการก.พ.ร.แทน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมีมติแต่งตั้งนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.

สำหรับประวัติ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 

คุณวุฒิการศึกษา

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration), Northem Illinois University, U.S.A.
  • Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ, Northern Illionis University, U.S.A.

การอบรม 
  • ส่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 80/2006 , FND 30/2006
  • “Local Authorities and the State”, Ecolc Nationale d’ Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)
  • วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมหลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15
ประสบการณ์การทำงาน
2536 - 2539
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 - 2543
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2546
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 
2546 - 2549
กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2547 - 2549
กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2548 - 2552
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
2549 - 2552
กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
2546 - 30 กันยายน 2556
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง