(คลิปภาพ)สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงาน "สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561"

14 เมษายน 2561
3,364

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทยเพื่อทรงร่วมงาน "สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561"

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นของชาวลาวและแขกผู้มีเกียรติ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มปีติแห่งเทศกาลสงกรานต์ ที่มีทั้งงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ พิธีบายศรีสู่พระขวัญ การแสดงชุดฟ้อนยินดีต้อนรับสู่ปีท่องเที่ยวลาว สาวภูไทม่วนซื่น สาวไทดำเก็บดอกฝ้าย ฟ้อนเก็บใบชา การแสดงเป่าแคนและโหวดเพลงเซิ้งพายเรือ และการแสดงร้องเพลง อาทิ เพลงเวียงจันทร์เมืองงาม วิมานดิน แก้วหลักเมือง เสียงแคนลาว มนต์รักสองฝั่งโขง รำเต้ยบ้านนาผาสุก สุขใจในบ้านเกิด บ้านแม่เฮา หลวงพระบางแดนงาม ขับทุ่มหลวงพระบาง ล้วนแต่เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags: