‘เอไอ’ ขึ้นหิ้งดาวเด่นกระแสลงทุนไอที

6 เมษายน 2561 | โดย Wariya Khamchana
4,594

องค์กรธุรกิจต่างๆ กำลังนำเอไอมาช่วยสร้างการเติบโตและทำประโยชน์ในหลากหลายมิติ ผ่านการประสานความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรรายใหม่ๆ

รายงาน “เทคโนโลยี วิชั่น” ประจำปี 2561 โดย “เอคเซนเชอร์” ซึ่งจับเทรนด์เทคโนโลยีในแต่ละปีเพื่อประเมินปัจจัยที่อาจส่งผลต่อธุรกิจอย่างพลิกผันในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า เผยว่า โฟกัสหลักของการลงทุนเทคโนโลยีปีนี้คือ “ปัญญาประดิษฐ์(เอไอ)” โดยองค์กรธุรกิจต่างๆ กำลังนำเอไอมาช่วยสร้างการเติบโตและทำประโยชน์ในหลากหลายมิติ ผ่านการประสานความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรรายใหม่ๆ

ทุกวันนี้ พัฒนาการของเอไอ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ ยังเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดองค์กรอัจฉริยะเร็วขึ้น กลมกลืนในชีวิตประจำวันของผู้คน แต่อย่างไรก็ตามการจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการสร้างการเติบโต ผู้นำองค์กรยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความรับผิดชอบต่อลูกค้าและพันธมิตรมากขึ้น

ปีนี้เรื่อง “Intelligent Enterprise Unleashed : Redefine Your Company Based on the Company You Keep” เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ ระบบอนาไลติกส์ขั้นสูง และคลาวด์ ไม่เพียงมีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าและบริการ แต่ยังเข้ามาเปลี่ยนวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คน อีกทางหนึ่งเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในแนวทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตร

จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,300 คนทั่วโลก พบว่าผู้บริหารกว่า 4 ใน 5 หรือกว่า 84% เห็นพ้องว่าเทคโนโลยีคือปัจจัยช่วยกรุยทางให้องค์กรเข้าถึงและแทรกซึมไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนอย่างแนบเนียน

‘เทคโนฯ’เข็มทิศนำทางธุรกิจ

นนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีแทรกซึมเข้าไปในทุกภาคส่วนของชีวิตและกำหนดทิศทางของสังคมให้เปลี่ยนไป โลกทุกวันนี้มีการปรับตัวไปตามนวัตกรรมด้านดิจิทัล องค์กรที่ปรับตัวได้ มักสามารถต่อยอดสู่การให้บริการได้ ทว่าต้องมีการประสานความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือและการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากระหว่างกัน

“เป็นยุคแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากทั้งสองทาง คนไม่เพียงแต่ใช้สินค้าและบริการขององค์กรเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลกลับมาด้วย” 

การที่ “ข้อมูลผสานกันอย่างครบวงจร” และมีความไว้วางใจต่อกันระหว่างผู้บริโภคกับองค์กรนั้น ต้องอาศัยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกว่าเดิม หมายความว่ามีความร่วมมือกันจริงๆ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสินค้าของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะต่างก็มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน ซึ่งในความสัมพันธ์แบบสองทางเช่นนี้พื้นฐานสำคัญคือความรับผิดชอบที่องค์กรต้องมีต่อทั้งลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และสังคมในวงกว้างซึ่งต้องการผู้นำแนวใหม่และการมีพันธสัญญาในเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับบนลงมา

องค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความคาดหวังทางสังคมสามารถแปรให้เป็นจุดแข็งขององค์กรได้โดยใช้ปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้น การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน รัฐบาล และสาธารณชน ที่ก้าวไปไกลกว่าเรื่องของผู้บริโภคหรือการค้า

5 แนวโน้มสู่องค์กรอัจฉริยะ

สำหรับเทรนด์เทคโนโลยีมาแรง 5 ด้าน ที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในโลกแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ประกอบด้วย

สังคมแห่งเอไอ (Citizen AI) เสริมบทบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ที่มีต่อธุรกิจและสังคมให้มากขึ้น ยิ่งเอไอมีศักยภาพมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลต่อชีวิตของผู้คนมากขึ้นเท่านั้น องค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเอไอให้มีประสิทธิภาพที่สุด ต้องตระหนักถึงผลกระทบของเอไอด้วย โดยควร “ยกระดับ” เอไอให้มีฐานะเป็นเสมือนตัวแทนองค์กรที่ปฏิบัติการอย่างมีความรับผิดชอบต่อภาคส่วนต่าง ๆ

โลกเสมือนผสานโลกจริง (Extended Reality) จุดจบของพรมแดนระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน เทคโนโลยีวีอาร์ (Virtual Reality) และเออาร์ (Augmented Reality) เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและทำงานของผู้คน โดยตัดทอนปัจจัยด้านระยะห่างระหว่างผู้คน ข้อมูล และประสบการณ์ต่างๆ ออกไป

คุณภาพของข้อมูล (Data Veracity) ความน่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญ การที่องค์กรทำงานโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลมากขึ้น ทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงลักษณะใหม่คือ การที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลถูกดัดแปลง และเติมแต่งอคติ นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่ผิดเพี้ยน และการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากที่น่าจะเป็น องค์กรจึงจำเป็นต้องคงเป้าหมายสองอย่างควบคู่กันไป คือทำให้ข้อมูลมีคุณภาพที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้เกิดการเบี่ยงเบนน้อยที่สุดด้วย

ธุรกิจพัฒนาได้ต่อเนื่อง (Frictionless Business) ศักยภาพในการขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น องค์กรธุรกิจต่างต้องอาศัยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการเติบโต ซึ่งระบบเดิมขององค์กรอาจไม่สนับสนุนการขยายความร่วมมือในทางที่ต้องการได้เสมอไป การผลักดันให้เกิดองค์กรอัจฉริยะ จึงต้องเริ่มจากการดีไซน์องค์กรแบบใหม่

ระบบคิดที่เชื่อมต่อกัน (Internet of Thinking) ระบบอัจฉริยะเชื่อมโยงกัน กลายเป็นระบบนิเวศที่ชาญฉลาด องค์กรธุรกิจต่างๆ คาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งแวดล้อมระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น โรโบติกส์ เอไอ และประสบการณ์เสมือนจริง อย่างไรก็ตาม การสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงๆ ไม่เพียงอาศัยบุคลากรและทักษะความเชี่ยวชาญใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังต้องทำให้โครงสร้างทางเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความทันสมัยขึ้นด้วย

ดังนั้นการประสานความร่วมมือในลักษณะใหม่กับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อใจกันและช่วยให้ธุรกิจหล่อหลอมบทบาทเข้าไปอยู่ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม กลายเป็นฟันเฟืองที่จำเป็นและเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

รายงาน เทคโนโลยี วิชั่น ดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นรายปี โดย เอคเซนเชอร์ แล็ปส์ และเอคเซนเชอร์ รีเสิร์ช สำหรับปี 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน เจ้าของกิจการ นักวิชาการ กิจการร่วมลงทุน รวมกว่า 20 แห่ง พร้อมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผู้นำองค์กรธุรกิจอีกร่วม 100 คน สมทบด้วยข้อมูลการสำรวจออนไลน์ทั่วโลกจากผู้บริหารที่ดูแลธุรกิจและไอทีกว่า 6,300 คนจาก 25 ประเทศใน 18 อุตสาหกรรม

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงและกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งให้กับองค์กรที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง