เทเงิน3แสนล้าน ป้องกันกรุงเทพฯรถติดหนักขึ้น

23 มีนาคม 2561
21,256

"คมนาคม" เทเงิน 3 แสนล้าน ป้องกันกรุงเทพฯรถติดหนักขึ้น เผยตั้งงบ 204 โครงการถึงปี 2572

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยระหว่างเป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ (23 มี.ค.) ว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาจราจรในปัจจุบัน จึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการขนส่งและจราจร มีกรอบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีความเชื่อมโยงกันครบทุกมิติ

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษา ทบทวน ข้อมูลการบูรณาการพัฒนาระบบการจราจร ในประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่มีรูปแบบ
และลักษณะเมืองใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร

3) เพื่อจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านระบบการจัดการจราจร ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรอย่างบูรณาการ สอดคล้อง และลดความซ้ำซ้อน และ 4) เพื่อสนับสนุนทางวิชาการในการเสนอแนะนโยบาย/แผนการจัดระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ ในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์วางแผนระบบจราจรและขนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวจาก สนข. เปิดเผยว่า ร่างแผนแม่บทพัฒนาระบบดารจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย 204 โครงการ วงเงินรวม 289,595 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ปี 2562-2564 จำนวน 18 โครงการ, ระยะกลางปี 2565-2566 จำนวน 88โครงการ และระยะยาว ปี 2567-2572 จำนวน 98 โครงการ

โดยความเร็วเฉลี่ยของจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 อยู่ที่ 23.29 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม จะทำให้ความเร็วเฉลี่ยลดเหลือ 21.58 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี 2572 แต่ถ้ามีการลงทุนความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่ 23.10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง