TFEX REPORT 14 มีนาคม 2561

14 มีนาคม 2561 | โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1,285

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 428,141 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 144,279 สัญญา Single Stock Futures 259,858 สัญญา Gold Futures 18,018สัญญาโดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 17,192 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย3,682 สัญญาUSD Futures 1,783สัญญา และ Gold-D Futures 521สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า(13มีนาคม2561)ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,246,238สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับกับแดนลบตลอดวันโดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,195.41จุด ลดลง-0.50จุด (-0.04%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50H18(126,109สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา1,195.70จุดลดลง-2.00จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต0.29จุดส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญาTRUEM18 (45,847สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา7.23บาทเพิ่มขึ้น 0.34บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDH18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,325.50 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น7.2ดอลลาร์สหรัฐ (0.55%) และ Gold Futuresสัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือGF10J18 (12,617สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา19,640บาทเพิ่มขึ้น20บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3DU18 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 55.65บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น0.15 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. บัวหลวง และ บ.ล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น22.64%

 

                  ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

            ผู้ลงทุนสถาบัน                  39.15%

            ผู้ลงทุนทั่วไป                   51.21%

            ผู้ลงทุนต่างประเทศ            9.64%

 

แชร์ข่าว :
Tags: