ครม.เห็นชอบตั้ง 'กอบกาญจน์' นั่งประธานบอร์ดพิงคนคร

13 มีนาคม 2561
9,582

ครม.เห็นชอบตั้ง 'กอบกาญจน์' นั่งประธานบอร์ดพิงคนคร

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่ามี่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 รวม 7 คน ดังนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ น.ส.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุเทพ นิ่มสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการภาคเอกชน นายสรภพ เชื้อดำรง กรรมการภาคเอกชน และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง