กรมขนส่งทางบก จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย

14 มีนาคม 2561
2,457

กรมขนส่งทางบก จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เดือน มี.ค. รายได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 ที่อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และนายยงยุทธ นาคแดง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ และพันธมิตรเครือข่าย ร่วมจัดการแถลงข่าว “ประมูลทะเบียนรถสวย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้ ของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด หมวดละ 301 หมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ตลอดจนเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุนมาส่งเสริมการดำเนินการเชิงรุก และนำรายได้เป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพสำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

โดยปัจจุบันการเปิด “ประมูลทะเบียนรถสวย”ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงิน 748,737,301 บาท ถือวาเป็นการส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างมีรูปธรรม ในโอกาสการเปิด “ประมูลทะเบียนรถสวย” ประจำปี 2561 นี้ ทางกรมการขนส่งทางบก จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจทั่วประเทศมาร่วมประมูล ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร จะจัดการประมูลทะเบียนรถเก๋งเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยสามารถประมูลได้ด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก(จตุจักร) อาคาร 6 ชั้น 7 หรือประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com และส่วนภูมิภาคตามกำหนดการประมูลทะเบียนรถในแต่ละจังหวัด ส่วนการประมูลทะเบียนรถกระบะ และรถตู้ จัดให้มีการประมูลผ่านระระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ตามช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเดือนมีนาคม 2561 ในกรุงเทพมหานคร ประมูลหมวด “6กช, 6กฌ” วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ต่างจังหวัด วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 จัดการประมูล ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมวด กม “การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี” ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค และจังหวัดขอนแก่น หมวด ขข “ของค้ำ ของคูณ” ณ โรงแรมเอวานี ขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 24-25 มีนาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี หมวด “กย”, จังหวัดสงขลา หมวด “ขธ” และนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดประมูลหมวดอักษรเบิ้ล กรุงเทพมหานคร หมวด 6 กก “วิหคสวรรค์ บันดาลทรัพย์” ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ กรมการขนส่งทางบก(จตุจักร) อาคาร 6 ชั้น 7 สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล หรือ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร.0-2272-5937 หรือ Call Center 1584

แชร์ข่าว :
Tags: