โปรดเกล้าฯ หน่วยพระราชทานร่วมกับจิตอาสาฯ บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ กทม.

13 มีนาคม 2561
4,601

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่คลองสามเสน เขตพญาไท และบึงมักกะสัน โดยประชาชนจิตอาสามาลงทะเบียนและรวมพลก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้รับการชี้แจงและมอบหมายภารกิจต่าง ๆ ซึ่งแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานดังนี้

ขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำ เก็บขยะ วัชพืชในบึงมักกะสัน และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบึงมักกะสัน พื้นที่ 2,000 เมตร แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานโซนต่าง ๆ ได้แก่ โซนที่ 1 ตั้งแต่หัวถนนราชปรารภ ถึง ท่าเรือสวนราชเทวีภิรมย์ ระยะทาง 1000 เมตร โซน 2 บึงมักกะสัน ตั้งแต่ ท่าเรือสวนราชเทวีภิรมย์ ถึง สถานีสูบน้ำ (ทางออกถนนประชาสงเคราะห์) ระยะทาง 500 เมตร และโซน 3 บึงมักกะสัน ตั้งแต่ ชุมชนริมคลองสามเสนถึง ประตูระบายน้ำบึงมักกะสันระยะทาง 500 เมตร ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก เกิดน้ำท่วมขัง มีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำฝน ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ทำให้สุขอนามัยของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ บริเวณวัดทัศนารุณสุนทริการาม และโรงเรียนทัศนารุณสุนทริการาม ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาต่างร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มกำลัง โดยมีจุดหมายเดียวกันในการเป็นจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างและปลูกฝังให้เยาวชนมีใจเป็นจิตอาสา เสียสละ และทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ดังเช่นนางรุ่งรัตน์ จำรูญศิริรุ่งโรจน์ ผู้เป็นยาย ได้มาทำจิตอาสากับเด็กชายพีรวิชญ์ ทองลิ่ม ซึ่งอายุเพียงขวบเศษ เพื่อสั่งสอนอบรมและทำเป็นแบบอย่างให้หลานชายได้โตขึ้นเป็นจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งนางรุ่งรัตน์ ได้กล่าวว่า “เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตั้งแต่เริ่มโครงการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องมาทุกครั้ง ในวันนี้มาพร้อมกับหลาน ซึ่งหลานมาเป็นครั้งที่ 20 แล้ว อยากปลูกฝังให้หลานมีน้ำใจต่อส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือสังคมตามแบบอย่างของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่วนตัวแล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นจิตอาสาในโครงการนี้ ฯ ดีใจที่ได้ช่วยทำให้บ้านเมืองสะอาด ถึงแม้จะช่วยได้เพียงเล็กน้อยก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้มีต่อเนื่อง ทั้งนี้ อยากเชิญชวนประชาชนชาวไทยให้มาเป็นจิตอาสา ฯ ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยแม้จะไม่ใช่จิตอาสาของโครงการนี้ก็ไม่เป็นไร หากมีโครงการอื่นก็อยากให้ไปร่วมกันทำประโยชน์ให้บ้านเมือง นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสายพระเนตร ที่กว้างไกลจึงได้จัดกำลังพลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมทำความสะอาดกับจิตอาสา ฯ ขอให้พระองค์มีโครงการดี ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป”

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง