ไฟเขียวร่างพรบ.งบรายจ่ายเพิ่มเติมฯ วงเงิน 1.5 แสนล้าน

13 มีนาคม 2561
1,872

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี61 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ "สนช." พิจารณา 22 มี.ค.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้มีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 22 มี.ค.61 ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวงเงินทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1.งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 4,600 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 24,300 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 21,078 ล้านบาท, แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนศักยภาพชุมชน 54,978 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 49,641 ล้านบาท

โดยจะมีการจำแนกงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมลงไปตามแต่ละกระทรวง ดังนี้ 1.งบกลาง 4,600 ล้านบาท 2.กระทรวงการคลัง 5.3 ล้านบาท 3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 106.3 ล้านบาท 4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22,742.2 ล้านบาท 5.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 72 ล้านบาท 6.กระทรวงพาณิชย์ 258.4 ล้านบาท 7.กระทรวงมหาดไทย 31,875.8 ล้านบาท 8.กระทรวงแรงงาน 2,120 ล้านบาท 9.กระทรวงวัฒนธรรม 68.1 ล้านบาท 10.กระทรวงอุตสาหกรรม 489.6 ล้านบาท 11.รัฐวิสาหกิจ 3,988.9 ล้านบาท 12.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 34,022.5 ล้านบาท และ 13.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 49,641.9 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง