ครม.อนุมัติกฎหมายจัดตั้งสนามบิน

13 มีนาคม 2561
2,209

ที่ประชุม ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ… เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ(สนามบินเชิงพาณิชย์) และสนามบินส่วนบุคคลจะต้องมาขอใบอนุญาตจัดตั้งกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กทพ.)เท่านั้น

ปัจจุบันสนามบินสาธารณะยังไม่มีบุคคลใดมาขอเพื่อรับใบอนุญาตใหม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. จะมาขอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และสนามบินภูเก็ต แห่งที่ 2 ที่จังหวัดพังงา เป็นต้น

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กทพ. กล่าวว่า กฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลบังคับให้ผู้ที่จะมาขอรับใบอนุญาตใหม่จัดตั้งสนามบิน และสนามบินส่วนบุคคลต้องมายื่นในนามนิติบุคคล โดยที่ผ่านมา ใบอนุญาตจะมีเพียงสนามบินสาธารณะเท่านั้นและให้ผู้ที่มีใบอนุญาตใช้ไปจนกว่าใบอนุญาตเดิมจะสิ้นสุด หรือถูกเพิกถอน

สำหรับใบอนุญาตสนามบินส่วนบุคคล ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีระเบียบว่าต้องขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน แต่เป็นเพียงการขออนุญาตจุดบินขึ้น-ลงชั่วคราว มีอายุการขอจุดบินเพียง 2 ปี โดยที่ผ่านมามีเอกชนหลายบริษัทสร้างลานจอดสนามบินส่วนบุคคลไว้บนยอดตึก ลานส่วนบุคคล ซึ่งส่วนมากจะไว้ใช้จอดเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินส่วนบุคคลของตนเอง และจากการสำรวจพบว่าทั่วประเทศมีจุดบินส่วนบุคคลประมาณ 90-100 แห่ง ซึ่งภายหลังกฎกระทรวงประกาศแล้วก็จะต้องมาขออนุญาตจัดตั้งเป็นสนามบินส่วนบุคคลแทน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง