'พาณิชย์' เตรียมจัดงานใหญ่ 'ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง'

13 มีนาคม 2561
1,653

"สนธิรัตน์" ลุยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ เตรียมจัดงานใหญ่ “ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” 22 มี.ค. นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปี 2560 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7) เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บูรณาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประเภทหนึ่งให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะใช้ 3 กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ประกอบด้วย 1.การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ,

2.การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก,

3. การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ “ยกระดับสหกรณ์ไทย
สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ร้านค้าและร้านค้าปลีกเข้าร่วมงานฯ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง