'มมส' มอบทุน 'น้องแบม' 50,000บาท อธิการบดีลั่นพร้อมให้เรียนฟรีป.โท

9 มีนาคม 2561
10,450

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท แก่ "น้องแบม" ปณิดา ยศปัญญา พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ "อธิการบดี" ลั่นพร้อมอ้าแขนรับเข้าเรียนฟรีปริญญาโท

วันนี้ (9 มีนาคม 2561) เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ   ให้กับ  นางสาวปณิดา  ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการพัฒนาชุมชน  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการเปิดเผยการทุจริตเงินเพื่อผู้ยากไร้  ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น  และมอบทุนการศึกษา  พร้อมโล่เชิดชูเกียรตินางสาวณัฐกานต์  หมื่นพล  อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของทั้งสองคน  ในความกล้าหาญและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสังคม

2_1

โดยนางสาวปณิดา  ได้เปิดเผยขบวนการทุจริตภายในศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น โดยพบความผิดปกติในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอรับเงินผู้ยากไร้กว่า 2,000 คน ระหว่างฝึกงาน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจะตรวจสอบข้อมูล และขยายผลจนพบการกระทำทุจริตในอีกหลายจังหวัดการมอบโล่รางวัลในวันนี้  ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคม   สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า "ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน" โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

3_1

นางสาวปณิดา  ยศปัญญา กล่าวว่า  ขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มอบทุนการศึกษา  และโล่รางวัลนี้ให้  รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น   สิ่งที่ได้ทำลงไปจนเกิดผลตามมาถึงวันนี้ ไม่ได้ทำเพื่อหวังรางวัลใดๆ  แต่ทำไปเพื่อยึดความถูกต้องและต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงๆ  เป็นไปตามความตั้งใจของตนเอง  ที่ได้เข้ามาเรียนสาขานักพัฒนาชุมชน  เพื่อจะเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี 

4_1

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความชื่นชม ยกย่อง เชิดชู คุณความดีของน้องแบม  ในความกล้าหาญ  ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศมอบโล่รางวัลที่จัดขึ้นเฉพาะ และมอบในวาระที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยในปีนี้คือ งานเฉลิมฉลอง 50 ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชื่อรางวัล "50ปี คนดี ศรีโรจนากร" ให้กับนางสาวปณิดา ยศปัญญา ในวันที่ 26 มีนาคม  2561 นี้  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องแบม  ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  จนสำเร็จการศึกษา  หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5_1

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง