ยอดคนใช้บริการ 'สนามบินดอนเมือง' พุ่ง38.3ล้านคน-โต8.79%

8 มีนาคม 2561
4,016

"น.ท.สุธีรวัฒน์" เผยปีที่ผ่านมา มีคนใช้บริการสนามบินดอนเมือง พุ่ง 38.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น โต 8.79% เร่งพัฒนาเฟสสามรองรับเพิ่มเป็น 40 ล้านคนในปี 2567

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.กล่าวว่า ในปี 60 (ม.ค.-ธ.ค.60 ) ทดม.มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 38.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 59 ราว 8.79% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 14.36 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 39,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20.85% และผู้โดยสารภายในประเทศ 23.94 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 65,600 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.65% โดยปัจจุบัน ทดม.มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ จากสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศตั้งแต่ปี 55 เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารของ ทดม.เติบโตแบบก้าวกระโดด

ขณะที่มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 256,760 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ย 703 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 59 ราว 5.10% โดยแบ่งเป็นสายการบินที่ทำการบินประจำภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ทำการบินใน 25 เส้นทาง และสายการบินที่ทำการบินประจำระหว่างประเทศ จำนวน 17 สายการบิน ทำการบิน 65 เส้นทาง และมีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 67,777 ตัน เพิ่มขึ้น 0.16% จากปี 59

ทดม.ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการบริการและในด้านปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic Positioning) ของ ทอท.ที่กำหนดให้ ทดม. เป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำด้วยบริการที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก (Fast and Hassle - Free Airport)

สำหรับในอนาคต ทดม.มีการดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินจากปัจจุบัน 30 ล้านคนต่อปี เพิ่มเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานที่ 1 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน (2) กลุ่มงานที่ 2 ส่วนงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน (3) กลุ่มงานที่ 3 ส่วนงานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ (4) กลุ่มงานที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการพัฒนา ทดม.ระยะ 3 จะแล้วเสร็จในปี 2567

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา ทดม.ได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้โดยสาร บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. โดยเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารจากเดิม 1,100 ตารางเมตร เพิ่มอีก 610 ตารางเมตร รวมเป็น 1,710 ตารางเมตร และเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. จากเดิม 25 ช่องตรวจ เพิ่มเป็น 39 ช่องตรวจ

นอกจากนั้น ขณะนี้ ทดม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และภายในห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง บริเวณ North Corridor Pier 2 - 4 จำนวน 55 จุด และห้องน้ำคนพิการ 27 จุด เพื่อปรับปรุงให้ห้องสุขาของ ทดม.มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 มิ.ย.62

แชร์ข่าว :
Tags: