อธิการบดีมมส ยันมหา'ลัยปกป้องนิสิต ชู 'น้องแบม' ไอดอลผู้กล้าแฉปมทุจริต

6 มีนาคม 2561
33,737

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยืนยันปกป้องนิสิตไม่ได้นิ่งเฉย ยก "น้องแบม ปณิดา" เป็นไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส แฉปมทุจริต เตรียมขึ้นรับรางวัล "50ปี คนดี ศรีโรจนากร" งานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 มีนาคมนี้

จากข่าวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูแลและปกป้องนิสิตที่เปิดโปงทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ และกำกับติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีของนิสิตกับอาจารย์ ของนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้สร้างวีรกรรมแห่งความดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผนวกกับสำนึกที่ดีของตัวนิสิตเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สื่อแต่ละแขนงได้เผยแพร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้ โดยอธิการบดี ได้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ แล้ว และเพื่อยกย่อง เชิดชู คุณความดีของนิสิต ในความกล้าหาญ ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศมอบโล่รางวัลที่จัดขึ้นเฉพาะ และมอบในวาระที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยในปีนี้คือ งานเฉลิมฉลอง50ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อรางวัล "50ปี คนดี ศรีโรจนากร" ให้กับนางสาวปณิดา ยศปัญญา

งานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 นี้ อีกทั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการหารือในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ หากนิสิตมีประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งส่วนนี้ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้เตรียมการไว้ระยะหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมคนดีให้มีที่ยืนในสังคม ส่วนโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยเตรียมการไว้เป็นอีกงานหนึ่งที่จะเฉลิมฉลองงาน 50 ปี คือ "ปาฐกถา ต้นกล้า สร้างจิตสำนึกที่ดี ต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมไทย"โดยมีผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงนางสาวปณิดา ยศปัญญา ไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส ให้เป็นวิทยากรเพื่อสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี สู่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อก่อให้เกิดพลังพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป ตามปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่ว่า "พหูนัง ปัณฑิโต ชีเว" "ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"
ส่วนประเด็นสำคัญที่สังคมเป็นห่วงในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยและการสำเร็จการศึกษาของนิสิตนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตรวมถึงฝ่ายสวัสดิภาพ ได้เข้มงวดในการสนับสนุนดูแลอย่างเต็มที่ เสริมกำลังกับทางรัฐบาล กองกำลังที่ได้จัดกำลังดูแลนิสิตเป็นที่เรียบร้อย

"สำหรับเรื่องการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้มอบฝ่ายวิชาการกำกับดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ขอให้นิสิต และครอบครัวสบายใจได้ จากผลการศึกษาของนิสิตที่อยู่ในระดับดี ผนวกความสามารถ ความหมั่นเพียร นิสิตเรียนจบตามหลักสูตรอย่างแน่นอน
ด้านความคืบหน้าของการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นในขณะนี้ ทั้งส่วนนิสิตและอาจารย์ที่สังคมรอคำตอบ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปกว่าครึ่งแล้ว เนื่องจากเรื่องนี้เป็นความละเอียดอ่อนต่อสังคม ทางเราจึงต้องทำด้วยความรอบคอบยุติธรรมที่สุด คาดว่าจะให้คำตอบชัดเจนได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า" อธิการบดี กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง