กสทฯร่ายพิมพ์เขียว "ดิจิทัล พาร์คไทยแลนด์"

23 กุมภาพันธ์ 2561
9,860

-ชงแผนงานเข้าดีอีพร้อมให้ครม.พิจารณาตามนโยบายอีอีซี

กสทฯ พร้อมส่งมาสเตอร์ แพลนโครงการ ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ให้รัฐบาลอนุมัติกลางปีนี้ เร่งศึกษาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำ ด้วยการจับมือกับอีสต์วอเตอร์มั่นใจภายในไตรมาส 3 ต้องได้พันธมิตรลงทุนในพื้นที่

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ภายในเดือนเม.ย.หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาสสองของปีนี้ ร่างแผนการดำเนินงาน มาสเตอร์ แพลน 5 ปี ในของโครงดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของกสทฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 700 ไร่ จะเสร็จพร้อมเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) ต้องพิจารณาด้วย จากนั้นภายในไตรมาสสาม โครงการจะต้องมีความชัดเจนในการหาพันธมิตรร่วมลงทุนแบบ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (พีพีพี)

สำหรับระบบน้ำในพื้นที่โครงการ กสทฯ เปิดกว้างสำหรับเอกชนทุกรายที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในการให้บริการ โดยล่าสุดลงนามความร่วมมือในการศึกษาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน กับ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสต์ วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบน้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้นระบบบำบัดน้ำ แบะการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างอัจฉริยะ (สมาร์ท วอเตอร์) เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคด้านน้ำภายใน โครงการพื้นที่ขนาด 700 ไร่ ในอำเภอศรีราชาจ.ชลบุรีให้รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน” พ.อ.สรรชัย กล่าว

ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าวอีสต์ วอเตอร์ จะสนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน โดยความร่วมมือกันนั้น จะแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยระยะแรกจะเป็นการวางแผน และออกแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบหลังจากนั้นจึงจะพิจารณารูปแบบในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกันต่อไปในโครงการสมาร์ท วอเตอร์ 4.0

ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีสต์ วอเตอร์เปิดเผยว่าปีนี้ บริษัเตรียมประกาศรุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบพร้อมก้าวสู่การเป็นสมาร์ท วอเตอร์ 4.0 สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายอีอีซี ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ และศักยภาพ ของเรามั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอนาคตได้อย่างครบวงจรพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุดเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ บริษัทได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่อีอีซีไว้ทั้งหมดซึ่งแนวท่อหลักของเราอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ เพียง 400 เมตรสามารถเชื่อมโยงระบบท่อส่งน้ำดิบได้ทันที อีกทั้ง บริษัทจะร่วมวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำคุณภาพแรงดันและการรั่วซึมในระบบได้แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ของกสทฯได้

นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บเพจ เพิ่มความรวดเร็วแม่นยำ ลดปริมาณน้ำที่อาจสูญเสียไป และลดต้นทุนในการดูแลระบบรวมถึงระบบการชำระค่าน้ำ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบจากศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพียงจุดเดียว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง